TuisteBEHEERLIGGAAMSVERKIESING 2018

Kennisgewing aan ouers ten opsigte van die Beheerliggaamsverkiesing wat op 15 Maart 2018 plaasvind:

  • Nominasievergadering om 18:30 in die skoolsaal
  • Verkiesing direk na die nominasievergadering om 19:00

 

Nuus en Briewe

D6

Awsum